Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål om elkontroll/internkontroll

Hvem må ha internkontroll?

Internkontrollforskriften sier at alle virksomheter plikter å sørge for å sikre at helse, miljø og sikkerhet systematisk blir fulgt opp. Elsikkerhet er en viktig del av dette.

Alle virksomheter som leier eller eier næringslokaler er lovpålagt å gjennomføre jevnlige kontroller av elektriske anlegg eller bruker elektrisk utstyr i sitt virke, skal ha et internkontrollsystem – uavhengig av virksomhetens størrelse. HMS-oppgaver kan delegeres, men aldri ansvaret. Ansvaret ligger hos virksomheten, så det er viktig at det sørges for at internkontrollen ivaretas godt i virksomheten du jobber i.

Tar dere virksomhetens elsikkerhet på alvor forebygger dere mot brann og ulykker med en elektrisk årsak. Forebyggende arbeid med elsikkerhet gir kostnadsbesparelser på sikt.

Hvorfor anbefales det at man benytter sertifiserte elkontrollører?

Når det utføres elkontroll næring av elektriske installasjoner og utstyr/maskiner anbefales det at elkontrolløren er sertifisert.

NEK 405-3 stiller krav til personell skal sertifiseres og til foretakene, inspeksjonsorgan, som skal forestå elkontroll.

For å sertifiseres som elkontrollør stilles det krav til formell utdanning og praksis innen elektro. Videre skal det gjennomføres eksaminering av vedkommende som søker om å bli sertifisert. Man skal ha fagbrev innen elektrofaget iht. opplæringsloven eller tilsvarende f. eks elektroingeniør, minimum 3 års relevant praksis samt at man har bestått en sertifiserende prøve. Nemko og DNV er sertifiseringsorgan her i Norge. Stadig flere forsikringsselskaper krever sertifiserte elkontrollører. Sertifiserte elkontrollører gir trygghet for kunden.

Vi i Ikess Norge sertifiserer elkontrollørene gjennom DNV.

Hvor ofte må elkontroll utføres?

Myndighetene har ikke definert hyppighet eller satt krav til hvor ofte elkontroll skal utføres. Forsikringsselskapene har i samarbeid med elektrobransjen kommet frem til en anbefaling om hvor ofte elkontroll skal utføres. Type virksomhet/bygg er kategorisert i kontrollklasser. Så hvor ofte elkontroll skal utføres avhenger av hvilken kontrollklasse man befinner seg i. F. eks industri- og produksjon som er i kontrollklasse 1 skal ha elkontroll og termografering hvert år.

Hvem kan utføre kontroll av elektriske anlegg?

Når det gjøres elkontroll må elkontrolløren ha fagbrev innen elektrofaget iht til opplæringsloven eller tilsvarende f. eks elektroingienør.

Er vi lovpålagt å ha et internkontrollsystem?

Lederen i en virksomhet plikter å sørge for å systematisk ivareta at kravene i internkontrollforskriften følges opp.

Internkontrollforskriften stiller krav til innholdet i og dokumentasjon av det systematiske internkontrollarbeidet. Dette betyr at internkontrollarbeidet må systematiseres. De fleste virksomheter velger da ha et internkontroll system slik man på at enkel måte kan dokumentere at internkontrollforskriften etterleves.

IKESS Norge bruker Norik som samarbeidspartner på internkontrollsystem.

Kontakt oss i IKESS Norge, så hjelper vi dere gang med å forenkle internkontrollarbeidet på elektro.