Personvernerklæring

Ikess Norge AS er leverandør av kontrolltjenester og kompetansehevning innen elkraft. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Ikess Norge AS samler inn og bruker personopplysninger, og hvordan vi beskytter brukernes personvern. Dette innebærer at vi har ansvaret for å behandle personopplysninger i henhold til gjeldene personvernlovgivning. Denne erklæringen vil kunne være gjenstand for oppdateringer og endringer.

Ikess Norge vil alltid sørge for forsvarlig og lovlig behandling av personopplysninger, og vil kun benytte seg av slik informasjon til legitme formål i samsvar med personopplysningsloven.

Nedenfor finner du derfor informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler på denne nettsiden er Ikess Norge AS ved daglig leder. Kontaktinformasjonen til Ikess Norge AS er:

Postadresse: Karoline Eggens vei 1, 2016 Frogner

E-post: post@ikess.no

Telefon: +47 22640020

Organisasjonsnr.: 915 149 456

Hvilke personopplysninger samler Ikess Norge inn om deg?

Ikess Norge samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg.

Personopplysninger du selv oppgir

Vi behandler opplysninger om deg når du sender oss e-post, fyller ut kontaktskjema på våre nettsider eller tar kontakt med oss på telefon. Slike opplysninger er navn, kontaktinformasjon og kundeopplysninger relatert til din kontakt med oss.   I kontakt med oss behandler vi navn, kontaktinformasjon og kundeopplysninger innhentet i forbindelse med din kontakt med oss med det formål å kunne gi deg god kundeservice og for å administrere vårt kundeforhold med deg. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av personvernopplysninger er at det er nødvendig for at vi skal overholde vår avtale med deg eller å gjennomføre tiltak før en slik avtale inngås.

Rekruttering til nye stillinger

I forbindelse med rekruttering- og ansettelsesprosesser behandler vi følgende opplysninger om deg:

  • Opplysninger du selv har oppgitt ved å søke på en ledig stilling
  • Opplysninger fra offentlige tilgjengelige kilder
  • Informasjon og opplysninger du selv har gjort tilgjengelig på digitale nettverks- og rekrutteringsplattformer som er valgt i forbindelse med rekrutteringsprosessen.

Behandlingen gjøres for å sikre gode rekruttering- og ansettelsesprosesser.

Ikess Norges nettsider –  ikess.no/kontrolltjenester bruker ikke informasjonskapsler (cookies) for å få informasjon om bruk av våre nettsider. Ikess Norge deler nettsider med Ikess kurs AS og er ikke ansvarlig for informasjon de samler inn.

Databehandleravtaler

Ikess Norge AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

  • Tripletex – økonomisystem
  • Bravo Norge AS – Office 365
  • Norik – internkontrollsystem for våre kunder

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. Vi vil alltid gjøre vårt ytterste for å etterlever ditt personvern.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området. For nærmere informasjon henviser vi til den respektive tilbyders personvernerklæring.

 

Sosiale medier

Ikess Norge administrer egen profil på LinkedIn. Som administrator av våre profiler på sosiale medier vil vi motta aggregert og anonymisert informasjon om våre besøkende på våre profiler. Ikess Norge videreformidler eller selger ikke persondata vi får tilgang til via LinkedIn. For nærmere informasjon henviser vi til den respektive tilbyders personvernerklæring.

 

Lagringstid og sletterutiner

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for eller så lenge det kreves i henhold til lov og forskrift.

Du kan når som helst be oss om å slette opplysninger om deg. Dersom du trekker tilbake ditt samtykke, betyr det at alle dine personopplysninger blir slettet. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt med mindre det er lovpålagt å oppbevare opplysningene.

 

Dine rettigheter

Du har rett til å be om:

  • Innsyn i opplysninger om deg
  • Innsyn i behandlingen av dine personopplysninger
  • Retting og eventuelt sletting av mangelfulle eller ukorrekte opplysninger om deg.
  • Retting, sletting og begrensning i behandling av personopplysninger.

Vi vil kunne be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.  

 

Klage

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen som er gitt her.

 

Sikring av personopplysninger

Alle ansatte i Ikess Norge har taushetsplikt.