BEHOV FOR KONTROLLTJENESTER INNEN ELEKTRO?

TRENGER DERE HJELP MED INTERNKONTROLLARBEIDET? Et elektrisk anlegg er ikke bedre enn sin svakeste kobling. En liten feil i sikringsskapet eller en ubetydelig feilkobling kan føre til store konsekvenser og kostnader for eksempel brann, personskader, driftsavbrudd og reparasjoner. Internkontrollforskriften har som formål å fremme forbedringsarbeid innen helse, miljø og sikkerhet.

Ikess Norge tilbyr tjenester fra sertifiserte elkontrollører som hjelper dere med å få kontroll på internkontrollarbeidet innen elektro både for næringslivsbedrifter og sameier/borettslag.

Vi tilbyr også tredjepartskontroll av nye elektriske installasjoner og leveransekontroll på vegne av byggherrer. Ved byggeprosjekter benytter flere og flere seg av en uhildet tredjepartskontroll for å kvalitetssikre at bygget overleveres i henhold til gjeldene lovverk, forskrifter og normer.

Les mer om alle våre tjenester innen el-kontroll, internkontroll, nødlyskontroll, termografering og tredjepartskontroll.

Utforsk våre tjenester

Kontakt oss

+47 22 64 00 20

Grenseveien 82, 0663 Oslo