Tredjepartskontroll

ØNSKER PRISTILBUD

Tredjepartskontroll

Er det behov for tredjepartskontroll av nye elektriske installasjoner? Trengs leveransekontroll på vegne av byggherrer? Er det behov for kontroll av bolig på vegne av kunde og forsikringsselskap? Som elektrobransjens kompetansepartner kan Ikess Norge hjelpe dere.

De færreste bedrifter har personell med kompetanse til å gjennomføre profesjonell internkontroll av det elektriske anlegget selv. Det er en prosess som krever både tid og kontinuerlig oppfølging. IKESS Norge har lang erfaring og solid kompetanse fra sertifiserte elkontrollører. Vi er også en nøytral tredjepart.

Som elektrobransjens kompetansepartner kan Ikess Norge hjelpe dere. Ta kontakt i dag, så kan vi bidra til at prosjektet blir overlevert etter gjeldende lovverk, forskrifter og normer.

tredjepartskontroll elektro
Internkontroll