Internkontroll - borettslag

ØNSKER PRISTILBUD

Internkontroll - borettslag

Det er viktig at borettslagsstyrer tar HMS-ansvaret på alvor ved å ivareta internkontroll av det elektriske anlegget.

Internkontroll vil si et systematisk HMS-arbeid for å sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldene lover og forskrifter. Dersom ulykken er ute sitter dere med ansvaret.

Det er derfor viktig å kjenne til sentrale punkter i internkontrollarbeidet: kartlegging, risikovurdering, dokumentasjon og kontroll av det elektriske anlegget. Det er også viktig å jevnlig termografere fordelingstavler og sikringsskap.

Overlat oppbyggingen av internkontrollsystem med nødvendige kontrollrutiner til IKESS Norge! Med oss på laget kan du være trygg på at det elektriske anlegget og brannsikringsutstyret er i henhold til lover og forskrifter. IKESS Norge kan tilpasse nødvendige kontroller, ettersyn og vedlikeholdsrutiner til ditt borettslag. I dag bruker IKESS Norge NORIK som samarbeidsleverandør på internkontrollsystem.

Husk at som gårdeier og borettslagsstyre er det viktig å ta dette ansvaret på alvor. Ta kontakt med oss i IKESS Norge i dag.