Internkontroll - borettslag

ØNSKER PRISTILBUD

Internkontroll - borettslag

Hvordan står det til med internkontroll i ditt borettslag? Det er viktig at borettslagsstyrer tar HMS-ansvaret på alvor ved å ivareta internkontroll av det elektriske anlegget.

Internkontroll vil si et systematisk HMS-arbeid for å sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldene lover og forskrifter. Dersom ulykken er ute sitter dere med ansvaret.

Det er derfor viktig å kjenne til sentrale punkter i internkontrollarbeidet: kartlegging, risikovurdering, dokumentasjon og kontroll av det elektriske anlegget. Det er også viktig å jevnlig termografere fordelingstavler og sikringsskap.

Internkontrollforskriften sier at alle virksomheter plikter å sørge for å sikre at helse, miljø og sikkerhet systematisk blir fulgt opp. Elsikkerhet er en viktig del av dette.

Alle virksomheter som leier eller eier næringslokaler er lovpålagt å gjennomføre jevnlige kontroller av elektriske anlegg eller bruker elektrisk utstyr i sitt virke, skal ha et internkontrollsystem – uavhengig av virksomhetens størrelse. HMS-oppgaver kan delegeres, men aldri ansvaret. Ansvaret ligger hos virksomheten/borettslaget, så det er viktig at det sørges for at internkontrollen ivaretas.

Forebyggende arbeid med elsikkerhet gir kostnadsbesparelser på sikt.

Overlat oppbyggingen av internkontrollsystem med nødvendige kontrollrutiner for borettslaget til IKESS Norge! Med oss på laget kan dere være trygg på at det elektriske anlegget og brannsikringsutstyret er i henhold til lover og forskrifter. IKESS Norge kan tilpasse nødvendige kontroller, ettersyn og vedlikeholdsrutiner til deres borettslag. I dag bruker IKESS Norge NORIK som samarbeidsleverandør på internkontrollsystem.

Husk at som gårdeier og borettslagsstyre er det viktig å ta dette ansvaret på alvor. Få kontroll og orden på internkontroll på elektro i ditt borettslag. Ta kontakt med oss i IKESS Norge i dag.

Elkontroll internkontroll borettslag faq elektro
Internkontroll borettslag