Internkontroll næring

ØNSKER PRISTILBUD

Internkontroll næring

Har dere kontroll på internkontrollarbeidet i bedriften? Har dere etablert gode systematiske internkontrollrutiner? Er dokumentasjonen lett tilgjengelig og er alt samlet på et sted? Har dere alt på plass til årets HMS-revisjon?

Hva er Internkontroll? Jo, det er bedriftens eget arbeid for å sikre at man følger de krav myndighetene pålegger bedriften innenfor Internkontrollforskriften. Internkontroll handler om etablere sikkerhetsrutiner for å hindre skade på mennesker og eiendom. 

IKESS Norge er med på å gjøre internkontrollen til noe som lønner seg for firmaet.

De færreste bedrifter har arbeidstakere med riktig kompetanse til å gjennomføre profesjonell internkontroll av det elektriske anlegget selv. Det er en prosess som krever både tid, riktig kompetanse og kontinuerlig oppfølging. Unngå forsinkelser og stans i driften ved å ha gode internkontrollrutiner.

Godt kvalifiserte og sertifiserte elektrofagfolk fra Ikess Norge kan bidra med effektive og kvalitetssikrede løsninger. Vi tilbyr fast serviceavtale som kan innebære alt fra enkle elkontroller til samarbeidsavtaler som omfatter alt innen drift, vedlikehold, brannteknisk, brannvarslingssystemer, nød/ledelys. Ved utarbeidelse av risikoanalyse og egenkontroll, bistår vi dere med dette.

Ikke glem at du som eier/ansvarlig for ett bygg er ansvarlig for at det elektriske anlegget i bedriften din er i orden. Internkontrollforskriften krever dokumentasjon av et systematisk internkontrollarbeid i alle virksomheter.  Har dere et godt IK-system for å ivareta internkontrollarbeidet?

Vi i IKESS Norge har lang erfaring og kan etablere et IK-system i en brukervennlig webportal som som er tilpasset din bedrift. I dag samarbeider vi med NORIK som leverer internkontrollsystem. Ta kontakt, så tar vi gjerne en samtale med deg om din bedrifts behov.

Internkontroll