Nettanalyse

Har du underlige, uforklarlige hendelser og feil i det elektriske anlegget ditt? Dette kan avdekkes ved å utføre en nettanalyse.

En nettanalyse vil avdekke abnormaliteter i forhold til spennings/strømsituasjoner. Det vil avdekke harmoniske/overharmoniske strømmer og spenninger som blir generert av komponenter i eller utenfor anlegget. Vi kan da finne kilden til problemet og eliminere dette, eller sette inn filter slik at feilen isoleres.

Elektriske anlegg i dag fylles med flere og flere komponenter som forstyrrer eller skader andre komponenter i installasjonen. Dette stigende problemområdet stiller mye større krav til utførelse og beregninger. En nettanalyse vil hjelpe oss til å finne kilden til problemet.

IKESS Norge utfører nettanalyser – ta kontakt, så finner vi kilden til problemet. Dere vi også motta en skriftlig rapport i etterkant.

nettanalyse
Ikess Norge faq elkontroll nettanalyse