Nødlyskontroll

ØNSKER PRISTILBUD

Nødlyskontroll

Vi kan ikke understreke viktigheten av regelmessig nødlyskontroll nok. Et nødlys skal skal sørge for kraftforsyning til nødlysarmaturer når det oppstår svikt i den normale spenningstilførselen. Det er livsviktig at nødbelysningen fungerer som den skal, slik at mennesker trygt kan forlate område på en effektiv og trygg måte i en nødssituasjon. Visste du at det kreves at nød/ledelyssystemer har en årlig kontroll som blir gjennomført av kvalifisert personell? Dette skal sikre at hele ledelyssystemet fungerer etter gjeldende lovverk.

Eier har ansvar for at nødlysanlegget fungerer som det skal. Tilfredstiller ditt næringsbygg brannkravene?

Alle utgangsmarkeringer skal lyse kontinuerlig og alle ledelys skal tenne ved nettutfall. Alle armaturer skal lyse i minst 1 time ved batteridrift.

Det anbefales at alle lyskilder i utgangsmarkeringer byttes hvert år og at ledelys byttes hvert 3 år.

IKESS Norge kan hjelpe deg med dette.

Nødlyskontroll Exit skilt