Termografering

ØNSKER TILBUD

Termografering

IKESS Norge har fagpersonell med spesialkompetanse innen termografering elektro og byggtermografi.

Termografering er en metode for å avdekke og illustrere komponenter i en bygningsmasse med potensielle temperaturavvik og varmegang. Da termografi avdekker usynlige temperaturavvik, kan dette avdekke feil i det elektriske anlegget og bygningsinstruksjoner og dermed forhindre eventuelle svikt, feil eller ulykker.

Termografering er et svært aktuelt tiltak i forbindelse med internkontroll og vedlikehold av elektriske anlegg. Med denne teknikken kan det avdekkes feil i fordelingsanlegget før det oppstår problemer.

Det benyttes et termografikamera som omsetter varmestråler til et synlig bilde, slik at man får verdifull informasjon om det aktuelle anleggets tilstand. Med grunnlag i dette kan det da utføres vedlikehold direkte på enkeltkomponenter.

I tillegg til økt driftssikkerhet kan termografi derfor gi store besparelser i form av lavere vedlikeholdsutgifter og å forebygge brann.

Ikess Norge kan termografering – ta kontakt!

Våre elkontrollører er sertifisert som elektrotermografør gjennom DNV.

Termografering
Termografering Elkontroll Ikess Norge faq