FEL NEK 400 Dagskurs

Mål for kurs

Forskrift og norm utgjør samlet sett det sikkerhets og kvalitetsnivået som en elektrisk installasjon skal tilfredstille. Det er viktig for alle som er med på å montere sammen eller å utvide et elektrisk anlegg, at de forstår de bakenforliggende kravene som stilles.

Deltakerne skal etter kurset forstå sammenhengen mellom FEL og NEK og kunne finne frem til de viktigste paragrafene/normtekstene. Det vil i kurset bli lagt vekt på de utfordringer deltakerne har i sin jobbhverdag og hvordan NEK 400 gir rom for løsninger som er praktisk gjennomførbare.

Se alle kurs

Følgende emner blir gjennomgått på kurs

  • Sammenhengen mellom FEL og NEK
  • Risikovurdering
  • Hvordan lese og forstå NEK 400
  • De viktigste normtekstene og anvendelsen av dem
  • Nasjonale tilpasninger
  • Verifikasjon

Kommende kurs


For instruert personell med førstehjelp
Fredag 20 mars
kl 09.00 -15.00

For instruert personell med førstehjelp
Mandag 23 mars
kl 09.00 -15.00

For elektropersonell med førstehjelp
Tirsdag 24 mars
kl 10.00 -14.00