FSE for elektropersonell

Informasjon om kurs

Du som jobber i nærheten av elektriske anlegg er pålagt å ha et FSE kurs en gang innen hver tolvte måned.

Du jobber kanskje uten at du tenker over det i nærheten av strøm i styreskap. Da er det en risiko for strømgjennomgang og lysbuer.

DSB (Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap) har i el-sikkerhet §73 gitt klare føringer for hva en instruert person er.

5,5 time, herav er 3,5 time FSE  og 2 timer førstehjelp. Kursavgiften er 2900 NOK per deltaker. Kursavgift for store grupper varierer etter størrelsen på gruppen. Kursavgift er ikke momsbelagt og inkluderer kursmateriell, kursdiplom, kaffe og forfriskninger, varm lunsj samt kursdiplom.

Annet: relevante dokumenter til bruk i bedriftens internkontrollsystem vil bli overlevert kursdeltaker etter kurset og er en del av vår servicepakke. Kurset inkluderer ikke gjennomgang i sikringsskapene som den instruerte skal ha tilgang til.

Se alle kurs

Følgende emner blir gjennomgått på kurs

DSB krever at man tar et kurs i FSE  for instruert personell innen hver tolvte måned. Har du oppdatert din kunnskap?  Det kan redde liv og spare både mennesker og materiell for skader.

  • elsikkerhet – hvorfor så viktig?
  • betjening av vern
  • risikovurdering
  • ulykker med strøm
  • melding av ulykker
  • viktigheten av å følge instrukser
  • 2 timers førstehjelpskurs med spesiell fokus på strømskader

Kommende kurs


For instruert personell med førstehjelp
Fredag 20 mars
kl 09.00 -15.00

For instruert personell med førstehjelp
Mandag 23 mars
kl 09.00 -15.00

For elektropersonell med førstehjelp
Tirsdag 24 mars
kl 10.00 -14.00