IK elektro kurs

Målet med kurset

Det stilles store krav til kompetanse for de som gjennomfører periodisk verifikasjon av elektriske anlegg, og da er det viktig med god kjennskap til både gamle og nye normer og forskrifter.

En el-kontrollør må også kunne begrunne anbefalinger om utskifting der hvor det elektriske anlegget er modent for oppgraderinger.

Å gi el-kontrollører økt trygghet og effektivitet i en krevende hverdag, gjennom å se på faktiske avvik i elektriske anlegg, hvordan disse bør defineres i forhold til anvendt norm og forskrift og hvordan de bør klassifiseres.

Det vil også bli drøftet eksempler på typiske avvik som noen el-kontrollører overser, og hvordan disse bør identifiseres.

Se alle kurs

Følgende emner blir gjennomgått på kurs

Målgruppe: El-kontrollører, installatører, saksbehandlere og servicemontører.

  • Internkontrollforskriften
  • Ik-elektro, stor praktisk nytteverdi for kunden
  • Etikk og el-kontrolløren
  • Typiske avvik
  • Spesielle avvik
  • Historikk FEA, FEB, FEL og NEK 400
  • Vanlige svakheter i eldre anlegg og anbefalinger om oppgradering
  • Gode rutiner for en effektiv kontroll

Kommende kurs


For instruert personell med førstehjelp
Fredag 20 mars
kl 09.00 -15.00

For instruert personell med førstehjelp
Mandag 23 mars
kl 09.00 -15.00

For elektropersonell med førstehjelp
Tirsdag 24 mars
kl 10.00 -14.00